Phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo Văn Toán/nhandan.vn

Ngày 26/7, tại Nam Định, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW chủ trì, phối hợp Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo “Phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quang cảnh hội thảo.Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.Quang cảnh hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành thuộc các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Hồng và một số một số chuyên gia, nhà khoa học.

Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước. Chính vì vậy, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54 và Kết luận số 13 thể hiện sự quan tâm đặc biệt và là chủ trương có ý nghĩa chiến lược nhằm huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế để vùng đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh mẽ, đi đầu cả nước và là cầu nối để hội nhập, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đến nay, sự phát triển của 11 tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước; quy mô kinh tế của vùng đứng thứ hai trong 6 vùng của cả nước.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng; những thành tựu đạt được; các khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng đồng bằng sông Hồng; cơ hội và thách thức trong phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn mới; định hướng và các giải pháp chủ yếu về phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi nhiều nội dung quan trọng và thống nhất mục tiêu thời gian tới sẽ xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là địa bàn tiên phong của cả nước trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số, phát triển xanh, thực hiện các đột phá chiến lược, tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững; trở thành đầu tàu của cả nước về phát triển kinh tế, phát huy vai trò to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Hưng ghi nhận và đánh giá cao ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học.

Các đại biểu đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế biển; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; liên kết vùng và cơ chế, chính sách tài chính phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng...

Hội thảo cũng thống nhất đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những chủ trương, định hướng phù hợp bối cảnh, tình hình và giai đoạn phát triển mới.