Nghị quyết 69/NQ-CP:

Phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan


Ngày 03/8/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Italia.

Hiệp định tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa hai nước sẽ nâng cao giá trị về mặt pháp lý và hiệu quả hoạt động hợp tác của hai Chính phủ và tạo điều kiện cho cơ quan Hải quan hai nước trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, phát hiện, ngăn chặn và phòng chống vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 69/NQ-CP.