Phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của một số đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội

Theo taisancong.mof.gov.vn

(Tài chính) Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội vừa phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với 1.676 cơ sở nhà đất của một số cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; tổng diện tích đất khoảng 5.601.989 m2; tổng diện tích nhà khoảng 1.449.204 m2 .

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
1. Giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy hoạch của Thành phố, gồm:

- 194 cơ sở do Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh quản lý, sử dụng, tổng diện tích đất khoảng 804.921 m2, tổng diện tích nhà khoảng 211.450 m2, tại 18 xã, thị trấn.  

- 353 cơ sở do Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín quản lý, sử dụng, tổng diện tích đất khoảng 990.735 m2, tổng diện tích nhà khoảng 220.776 m2, tại 29 xã, thị trấn. 

- 333 cơ sở do Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa quản lý, sử dụng, tổng diện tích đất khoảng 1.029.907 m2, tổng diện tích nhà khoảng 231.187 m2, tại 29 xã, thị trấn.

- 307 cơ sở do Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ (giai đoạn 1) quản lý, sử dụng, tổng diện tích đất khoảng 629.982,8 m2, tổng diện tích nhà khoảng 207.133 m2, tại 23 xã, thị trấn.

- 316 cơ sở do Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn quản lý, sử dụng, tổng diện tích đất khoảng 1.600.856 m2, tổng diện tích nhà khoảng 344.552 m2, tại 26 xã, thị trấn.

- 147 cơ sở do Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng (giai đoạn 1) quản lý, sử dụng, tổng diện tích đất khoảng 530.089,3 m2, tổng diện tích nhà khoảng 205.700,1 m2, tại 16 xã, thị trấn.

- 24 cơ sở do Sở Công Thương đang sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy hoạch của Thành phố, tổng diện tích đất khoảng 15.490 m2, tổng diện tích nhà khoảng 17.440 m2; Trong đó: 03 cơ sở nhà, đất do Sở Công Thương quản lý và bố trí cho các đơn vị sử dụng làm trụ sở làm việc, tổng diện tích đất khoảng 4.100 m2, tổng diện tích nhà khoảng 7.090 m2; 21 cơ sở nhà, đất giao Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội quản lý và bố trí cho các đơn vị thuộc Sở Công Thương sử dụng làm trụ sở làm việc, tổng diện tích đất khoảng 11.398 m2, tổng diện tích nhà khoảng 10.350 m2.

2. Sở Công Thương có 02 cơ sở nhà đang thuê nhà của Nhà nước (do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý, ký hợp đồng cho thuê) làm trụ sở làm việc, tổng diện tích nhà khoảng 616 m2.

Tại các Quyết định phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các Huyện có trách nhiệm tự kiểm tra rà soát hiện trạng sử dụng các cơ sở nhà, đất; sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch của Thành phố; Lập hồ sơ và liên hệ với cơ quan Sở ngành liên quan làm thủ tục pháp lý về đất đai theo quy định.

Đồng thời, giao các Sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện phương án sắp xếp nhà, đất đã phê duyệt.