Thông tư 261/2016/TT-BTC:

Phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải


Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Thông tư quy định mức thu phí, lệ phí hàng hải quốc tế và nội địa đối với các đối tượng là tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tàu thuyền hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tàu thuyền phục vụ dầu khí; tàu thuyền của lực lượng vũ trang, hải quan, cảng vụ.

Tổ chức thu phí là các cảng vụ hàng hải và tổ chức thu các loại phí, lệ phí như phí trọng tải tàu, thuyền; phí bảo đảm hàng hải thu tại các luồng hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng; phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước; lệ phí ra, vào cảng biển.

Một số mức thu phí đối với hoạt động hàng hải nội địa tại Thông tư số 261 như sau:

+ Phí tàu, thuyền vào khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi: 250 đồng/GT;

+ Phí tàu, thuyền rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi: 250 đồng/GT;

+ Phí tàu thuyền hoạt động vận tải trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo mỗi lượt di chuyển từ bờ ra đảo và ngược lại: 500 đồng/GT/lần cập cảng;

+ Phí đối với tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi cho tàu thuyền có tổng dung tích dưới 2.000 GT là 300 đồng/GT;

+ Phí đối với tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi cho tàu thuyền có tổng dung tích dưới 2.000 GT là 600 đồng/GT;

+ Lệ phí ra, vào cảng biển đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 200 GT là 15.000 đồng/lượt;

+ Lệ phí ra, vào cảng biển đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 200 GT đến dưới 1.000 GT là 25.000 đồng/lượt.

Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải mà không thuộc các trường hợp phải thông báo cho cảng vụ hàng hải theo quy định của pháp luật không phải nộp phí, lệ phí hàng hải.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 261/2016/TT-BTC.