Thông tư 258/2016/TT-BTC:

Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy


Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Theo Thông tư, người nộp phí là tổ chức, cá nhân khi đề nghị thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.

Cơ quan thu phí thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy là Cục Cảnh sát phòng cháy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh hoặc Công an tỉnh.

Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy không thấp hơn 500 nghìn đồng/dự án và không vượt quá 150 triệu đồng/dự án và xác định theo công thức sau:

Mức thu phí thẩm định phê duyệt = Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt x Tỷ lệ tính phí

Tổ chức thu phí được trích lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí và nộp 20% tiền phí còn lại vào ngân sách.

Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2017, thay thế Thông tư 150/2014/TT-BTC.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 258/2016/TT-BTC.