Phòng, chống thiên tai gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

PV.

Việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm nay được triển khai gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Việc phòng, chống thiên tai gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Việc phòng, chống thiên tai gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Diễn ra từ ngày 15 – 22/5/2021, chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2021 là “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” với mục tiêu nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2021.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, truyền thông mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia và sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946 – 22/5/2021); nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của người dân.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Được biết, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cùng các bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai như: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chương trình “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện truyền thông, tuyên truyền qua các hệ thống truyền hình, truyền thanh, loa phát thanh, báo chí, mạng xã hội và các tài liệu tuyên truyền; rà soát và ban hành phương án ứng phó với thiên tai tại các cấp...

Theo kế hoạch, trong Tuần lễ Quốc gia (từ 15 – 22/5/2021) sẽ diễn ra các hoạt động gồm: Trình ban hành Thư và Kỷ niệm chương của Chủ tịch nước gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; mít tinh, chương trình truyền hình trực tiếp “Vì một xã hội an toàn trước thiên tai”; tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu” giai đoạn 2016 - 2020” và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025;...