Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú:

Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn vốn

PV.

Theo ông Khương Văn Sóc, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nướckhu vực Vĩnh Phú, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2017, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú sẽ tập trung tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn vốn; thực hiện đúng các quy định về công khai tài chính, chế độ chi tiêu tài chính kế toán Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành.

Năm 2017, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú sẽ tập trung hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch nhập, xuất vật tư hàng hoá DTNN, đảm bảo an toàn mọi mặt.
Năm 2017, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú sẽ tập trung hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch nhập, xuất vật tư hàng hoá DTNN, đảm bảo an toàn mọi mặt.

Bảo quản an toàn tuyệt đối hàng hóa dự trữ

Cục trưởng Khương Văn Sóc cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), các vụ thuộc Tổng cục, sự quan tâm chỉ đạo của UBND các tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành địa phương trên địa bàn đơn vị quản lý, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, năm 2016 đơn vị đã thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn ngành.

 

Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn vốn - Ảnh 1

Ông Khương văn Sóc, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú:

Đơn vị đã tập trung, tăng cường kiểm tra, giám sát, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị nghiêm túc chấp hành công tác bảo quản thường xuyên cũng như bảo quản định kỳ đối với vật tư hàng hóa nhập kho. Vật tư hàng hóa luôn được duy trì tốt, đảm bảo theo đúng quy trình, quy chuẩn quy định, đủ về số lượng, an toàn về chất lượng. Các vùng kho đều đạt tiêu chuẩn “Vùng kho an toàn - xanh - sạch đẹp”. Đảm bảo sử dụng đúng mục đích,  hiệu quả kinh phí bảo quản hàng dự trữ.

Chia sẻ cụ thể về công tác xuất gạo cứu trợ, hỗ trợ nhân dân, ông Khương Văn Sóc cho biết, năm 2016, căn cứ kế hoạch Tổng cục DTNN giao, đơn vị khẩn trương triển khai, báo cáo UBND các tỉnh được hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo để xuất kho, vận chuyển và giao gạo đủ đến trung tâm các huyện, lỵ, thị xã, thành phố của các tỉnh, đảm bảo đủ số lượng, an toàn về chất lượng, hỗ trợ kịp thời cho học sinh các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về công tác bảo quản vật tư hàng hóa dự trữ, theo ông Khương Văn Sóc, đây là nhiệm vụ trọng tâm. Xác định 2016  là “Năm quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG)” ngay từ đầu năm, Đảng ủy, ban lãnh đạo Cục đã chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm ngặt công tác quản lý chất lượng, vật tư dự trữ nhập kho DTQG, nhằm bảo quản an toàn tuyệt đối về số lượng, chất lượng vật tư hàng hóa dự trữ hiện có.

Trong năm 2016, đơn vị đã thực hiện mua nhập kho 9.500 tấn gạo 15% tấm, 1.000 tấn thóc, 100 chiếc bè cứu sinh nhẹ, 20 chiếc máy phát điện, 5.000 chiếc phao áo, 5.000 chiếc phao tròn cứu. Đơn vị đã chuẩn bị tốt về kho tàng, thực hiện kiểm định các thiết bị đo lường, kiểm tra nghiệm thu công tác kê lót kho. Vật tư hàng hóa dự trữ được đưa vào bảo quản theo đúng quy chuẩn DTQG. Thực hiện giám sát, kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư và thường xuyên duy trì công tác bảo quản cho tất cả các loại hàng hóa vật tư dự trữ.

Về công tác tài chính kế toán, đơn vị đã quản lý, sử dụng vốn, phí, kinh phí chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng mục đích, hiệu quả. Thu chi đúng chế độ nguyên tắc tài chính kế toán và mục lục ngân sách nhà nước.

Từ nguồn kinh phí tự chủ được giao, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động của các đơn vị trực thuộc để giao dự toán kịp thời, vừa đảm bảo hoạt động, vừa thực hiện tiết kiệm. Việc phân bổ, cấp các loại vốn, phí mua bán vật tư dự trữ, kinh phí bảo quản đều dựa trên kế hoạch được giao và tình hình thực hiện của từng đơn vị, đảm bảo trong năm 2016 hoàn thành giải ngân 100% dự toán.

Tăng cường công tác tự kiểm tra của các đơn vị cơ sở

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2017, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú sẽ tập trung hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch nhập, xuất vật tư hàng hoá DTNN, đảm bảo an toàn mọi mặt.

Đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích,  hiệu quả các nguồn vốn, phí, kinh phí, tài sản được Tổng cục cấp, thực hiện đúng các quy định về công khai tài chính,  chế độ chi tiêu tài chính kế toán Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục DTNN ban hành.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường công tác tự kiểm tra của các đơn vị cơ sở, có sự phối kết hợp với việc kiểm tra của Cục DTNN khu vực, thực hiện tốt quy chế tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có). Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh do địa phương và Tổng cục chỉ đạo, đảm bảo cho hoạt động DTNN của đơn vị  được an toàn mọi mặt.

“Đặc biệt, trong năm 2017, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú sẽ tăng cường công tác bảo quản toàn bộ vật tư dự trữ hiện có, thực hiện tốt quy chuẩn về kỹ thuật bảo quản, quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng vật tư dự trữ tích cực nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong bảo quản vật tư dự trữ, đảm bảo phấn đấu 100% vùng kho đạt tiêu chuẩn "An toàn - xanh - sạch đẹp". Không để có vật tư  hàng hoá dự trữ kém chất lượng, mất phẩm chất do công tác bảo quản gây nên”, ông Khương Văn Sóc nhấn mạnh.