Quản lý rủi ro kinh doanh thông qua Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục

PV.

Quản lý rủi ro trong kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc áp dụng tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục ISO 22301 là rất cần thiết để doanh nghiệp chủ động ứng phó, giảm thiểu tới mức thấp nhất các rủi ro có thể gặp phải.

 Chi nhánh Tổng công ty Liksin –Xí nghiệp Bao Bì Liksin được lựa chọn áp dụng thí điểm ISO 22301. Nguồn: internet
Chi nhánh Tổng công ty Liksin –Xí nghiệp Bao Bì Liksin được lựa chọn áp dụng thí điểm ISO 22301. Nguồn: internet

ISO 22301 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý kinh doanh liên tục. ISO 22301 giúp doanh nghiệp xác định các mối nguy hại có thể ảnh hưởng; cho phép doanh nghiệp hoạch định trước kế hoạch để hạn chế một cách tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra, kể cả các rủi ro về thời tiết, hỏa hoạn, lũ lụt, thảm họa tự nhiên, trộm cắp, thiếu IT, tấn công của khủng bố...

Theo đó, ISO 22301 sẽ giúp doanh nghiệp nhận biết, phân tích các rủi ro; hướng dẫn triển khai các chiến lược phục hồi có hiệu quả; giảm thời gian gián đoạn, tăng doanh thu và mang lại các giá trị dài hạn; phản ứng nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả khi gặp phải các sự cố; cải thiện sự sàng đối mặt trong các thảm họa; giúp thiết lập quy trình để duy trì và cập nhật kế hoạch cho sự liên tục cải thiện tính sẵn sàng. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ thương hiệu, duy trì các giá trị của doanh nghiệp, tổ chức.

ISO 22301 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xí nghiệp Bao bì Liksin là doanh nghiệp duy nhất và đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình điểm ISO 22301 theo Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Với việc chứng nhận thành công tiêu chuẩn ISO 22301 vào quá trình sản xuất kinh doanh bao bì nhựa mềm, Xí nghiệp Bao bì Liksin không những phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn mà còn đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cơ quan quản lý.

Thành công áp dụng tiêu chuẩn ISO 22301 đã góp phần nâng uy tín của Xí nghiệp bao bì Liksin trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa mềm, cũng như tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn hơn cho Xí nghiệp không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn đối với các đối tác, khách hàng quốc tế.

Điểm thay đổi lớn nhất đối với Xí nghiệp Bao bì Liksin khi áp dụng ISO 22301 là cập nhật và triển khai các quy định, quy chế liên quan đến hoạt động quản lý công nghệ thông tin. Qua đó, doanh nghiệp đã quản lý và chuẩn bị tốt hơn trước các rủi ro, đặc biệt là vấn đề bảo mật và an toàn, vẹn toàn dữ liệu trong suốt quá trình hoạt động.

Từ những hiệu quả thực tế và thiết thực khi triển khai, ISO 22301 được kiến nghị tiếp tục giới thiệu và nhân rộng mô hình điểm cho các doanh nghiệp trong cả nước. ISO 22301 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, hoạt động sản xuất kinh doanh.