Bình Thuận tiên phong trong hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

PV.

Thực hiện khảo sát 45 mẫu xăng, dầu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiếp nhận và giải quyết 10 hồ sơ thủ tục hành chính về tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng... là những kết quả quan trọng của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) Bình Thuận đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

Chi cục đã thực hiện khảo sát 45 mẫu xăng, dầu (gồm: 27 mẫu xăng RON 95-III, 12 mẫu xăng E5 RON 92-II, 06 mẫu dầu DO 0,05S) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
Chi cục đã thực hiện khảo sát 45 mẫu xăng, dầu (gồm: 27 mẫu xăng RON 95-III, 12 mẫu xăng E5 RON 92-II, 06 mẫu dầu DO 0,05S) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 trong thực hiện nhiệm vụ, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận cho biết, Chi cục tiếp nhận và giải quyết 10 hồ sơ thủ tục hành chính về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, trong đó: tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm bê tông tươi trộn sẵn, ống cống bê tông cốt thép công nghệ quay ly tâm và cấp 08 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ đối với Chlorine.

Bên cạnh đó, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã cập nhật, trang bị mới 03 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN); góp ý dự thảo quy chuẩn Việt Nam (QCVN) sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN về an toàn đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự; văn bản góp ý kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt…

Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, Chi cục đã hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn Tỉnh thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet; đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2022.

Cùng với đó, Chi cục đã thực hiện khảo sát 45 mẫu xăng, dầu (gồm: 27 mẫu xăng RON 95-III, 12 mẫu xăng E5 RON 92-II, 06 mẫu dầu DO 0,05S) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả các mẫu không có nghi vấn về đo lường, chất lượng.

Chi cục gửi thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020; đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020. Hỗ trợ tổ chức 03 lớp đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho 02 doanh nghiệp về hướng dẫn áp dụng phương pháp KPI, phương pháp quản lý TPM, Lean...

Chi cục đã thực hiện kiểm tra 12 tổ chức, cá nhân theo kế hoạch được phê duyệt về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, gồm: 03 tổ chức kinh doanh xăng dầu, 02 cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 02 cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử, 04 tổ chức kinh doanh dịch vụ taxi sử dụng taximet 01 tổ chức kinh doanh có sử dụng cân ô tô. Kết quả không có tổ chức, cá nhân vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục gửi thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020; đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020. Hỗ trợ tổ chức 03 lớp đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho 02 doanh nghiệp về hướng dẫn áp dụng phương pháp KPI, phương pháp quản lý TPM, Lean; Hướng dẫn 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công, Chi cục báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020. Báo cáo kết quả triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2020.