Quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022

Trong 10 tháng năm 2022, công tác quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước được Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 - Ảnh 1

Thiết kế: Gia Hân