Quảng Bình: Thành lập Chi cục Thuế thị xã Ba Đồn

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Ngày 31/3/2014, Cục Thuế Quảng Bình tổ chức lễ thành lập Chi cục Thuế thị xã Ba Đồn theo Quyết định số 380/QĐ-BTC ngày 27/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng chí Ngô Hữu Cần - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã Ba Đồn và Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch. Nguồn: tapchithue.com.vn
Đồng chí Ngô Hữu Cần - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã Ba Đồn và Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch. Nguồn: tapchithue.com.vn
Chi cục Thuế thị xã Ba Đồn được thành lập trên cơ sở chia tách từ Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch, sau khi Chính phủ có Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 20/12/2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn. Cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thuế thị xã Ba Đồn gồm có 06 đội thuế với 41 cán bộ công viên chức; Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch sau khi kiện toàn lại có 07 đội thuế với 38 cán bộ công viên chức.
 
Tại buổi lễ, ông Ngô Hữu Cần - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình đã giao nhiệm vụ cho Chi cục Thuế Ba Đồn khẩn trương ổn định tình hình và  công tác tổ chức cán bộ, triển khai ngay các nhiệm vụ để công tác thu ngân sách trên địa bàn không bị ảnh hưởng, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2014 đã được giao.