Quảng Ninh: Hỗ trợ 30 doanh nghiệp tham gia mô hình điểm về năng suất chất lượng

Lan Anh

Viện Năng suất Việt Nam vừa có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh nhằm đánh giá tình hình triển khai Đề án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Viện Năng suất Việt Nam với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Viện Năng suất Việt Nam với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh.

Với mục tiêu thúc đẩy năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững, tại buổi làm việc, các đại biểu đã tích cực trao đổi về công tác phối hợp, xây dựng cơ chế, chính sách; công tác đào tạo, tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất chất lượng… nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh cho hay, thực hiện Đề án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2015 đến nay, Sở đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất chất lượng của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Tỉnh.

Trên cơ sở đó, Sở đã hỗ trợ 6 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 22000; đồng thời, lựa chọn 30 doanh nghiệp tham gia mô hình điểm về năng suất chất lượng. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia Đề án được đào tạo về các hệ thống, công cụ quản lý chất lượng ISO 9000; quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000; thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP; duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TPM; quản lý trực quan 5S; sản xuất tinh gọn; quản lý chất lượng phòng xét nghiệm ISO 15189…

Thống kê cho thấy, đã có 6 trong số 30 doanh nghiệp được Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh lựa chọn tham gia mô hình điểm về năng suất chất lượng đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và giải vàng chất lượng quốc gia.