Quốc hội đề nghị tăng lương cơ sở 7% trong năm 2017

PV.

Đó là một trong những nội dung được Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề cập tại phiên họp thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 17/10.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 17/10.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 17/10.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, đời sống cán bộ, công chức hiện nay gặp không ít khó khăn trong điều kiện giá cả tăng cao.

Bởi vậy, các thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề xuất tăng lương cơ sở thêm 7% trong năm 2017, đạt mức 1.300.000 đồng/tháng.

Theo đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ cân nhắc bố trí nguồn để thực hiện đề án cải cách tiền lương, đặc biệt là tăng lương cơ sở 7% trong năm 2017.

Tuy nhiên, các thành viên Quốc hội cho rằng, việc điều chỉnh tiền lương phải đi đôi với tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng thời, cân nhắc, tính toán kỹ, xác định rõ nguồn thực hiện điều chỉnh lương và tính khả thi khi yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tự sắp xếp, tiết kiệm trong dự toán được giao để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương.