Thông tư số 39 /2014/TTLT-BCT-BTC về:

Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu

Theo mof.gov.vn

(Tài chính)

Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Liên Bộ Tài chính - Công thương đã ra thông tư liên tịch về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Các doanh nghiệp và người dân quan tâm, mời download nội dung cụ thể tại:

Thông tư liên tịch số 39 /2014/TTLT-BCT-BTC