Quyết định số 4195/QĐ-TCHQ:

Quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan


Ngày 18/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 4195/QĐ-TCHQ về Quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan.

Theo Quy chế, việc phân loại trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc giải quyết khiếu nại về kết quả phân tích hàng hóa xuất, nhập khẩu được thực hiện như sau:
- Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan:
+ Giải quyết khiếu nại lần đầu các quyết định hành chính do Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan ban hành;
+ Giải quyết khiếu nại lần hai các quyết định hành chính do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan ban hành;
+ Tham mưu giải quyết khiếu nại kết quả phân tích để làm cơ sở Tổng Cục trưởng ban hành thông báo phân loại hàng hóa XNK;
+ Chủ trì tham mưu giải quyết khiếu nại khác theo chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.
- Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan:
Giải quyết khiếu nại lần đầu các quyết định hành chính do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan ban hành về kết quả phân tích hàng hóa XNK.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 4195/QĐ-TCHQ.