Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Việt Dũng

Ngày 9/11/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCT về Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Quyết định đã hướng dẫn cụ thể công tác thi, tổ chức thi, nội quy thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 26/01/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Quyết định số 1557/QĐ-TCT, việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nhằm đánh giá năng lực, kiến thức của người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Việc tổ chức thi sẽ đảm bảo đúng quy chế, trung thực, chính xác, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng năng lực, kiến thức của người dự thi.

Quy chế nêu rõ, Hội đồng thi sẽ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định thành lập theo từng năm hoặc từng kỳ thi theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trường Nghiệp vụ Thuế.

Trong đó, Chủ tịch Hội đồng thi là lãnh đạo Tổng cục Thuế; Các Phó Chủ tịch Hội đồng thi, trong đó Phó Chủ tịch thường trực là lãnh đạo Trường Nghiệp vụ Thuế; Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng thi là lãnh đạo phòng, khoa thuộc Trường Nghiệp vụ Thuế;

Ngoài ra, Hội đồng thi còn có các ủy viên khác là đại diện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, Trường Nghiệp vụ Thuế có liên quan đến việc tổ chức thi; các thành viên được mời từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Hội nghề nghiệp, Trường đại học, Học viện có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thuế hoặc kế toán do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định.

Hội đồng thi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy định tại quy chế thi.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng thi chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy định tại quy chế thi; Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng thi; Quyết định thành lập các bộ phận giúp việc của Hội đồng thi; giao nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho từng bộ phận giúp việc.

Chủ tịch Hội đồng thi còn chịu trách nhiệm tổ chức việc xây dựng đề thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án; lựa chọn, quyết định đề thi; tổ chức bảo quản, lưu giữ đề thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án theo đúng quy định tại Quy chế này, bảo đảm bí mật nhà nước độ Mật; Báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phê duyệt kết quả thi, kết quả phúc khảo; Chỉ đạo việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Việc tổ chức xây dựng đề thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án, lựa chọn quyết định đề thi, tổ chức lưu trữ... phải đáp ứng đúng quy định, đảm bảo bí mật nhà nước độ Mật.

Trong quá trình thi, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu sử dụng tài liệu và các vật dụng bị cấm trong thời gian từ lúc bắt đầu phát đề thi đến hết giờ làm bài thi; sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật chứa đựng thông tin để lợi dụng làm bài thi dưới bất cứ hình thức nào; để người khác thi hay hoặc làm bài thay... Hoạt động tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế sẽ chịu sự giám sát, kiểm tra của Bộ Tài chính.

Hội đồng thi báo cáo Tổng cục Thuế phê duyệt kết quả thi, kết quả phúc khảo theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Thông tư số 10/2021/TT-BTC; công bố kết quả thi, kết quả phúc khảo và gửi kết quả thi, kết quả phúc khảo cho thí sinh theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Thông tư số 10/2021/TT-BTC.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Tổng cục Thuế phê duyệt kết quả thi, kết quả phúc khảo, Hội đồng thi chuyển danh sách thí sinh đạt yêu cầu thi 02 môn Pháp luật về thuế và Kế toán cho Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế để cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Trong thời gian cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chưa đáp ứng việc nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo hình thức điện tử quy định tại Điều 5 Thông tư số 10/2021/TT-BTC, người đăng ký dự thi nộp hồ sơ tới hội đồng thi bằng hình thức trực tiếp, hoặc qua bưu chính.