Quyết định 2556/QĐ-TCHQ:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các chi cục kiểm định hải quan


Ngày 15/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2556/QĐ-TCHQ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi cục kiểm định hải quan trực thuộc Cục Kiểm định hải quan.

Theo Quyết định, các chi cục Kiểm định hải quan 1, 2, 3, 4, 5 và 6 là đơn vị trực thuộc Cục Kiểm định hải quan có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan và trực tiếp tổ chức thực hiện kiểm định, phân tích, giám định, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi địa bàn quản lý được giao và phân công của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan. Chi cục Kiểm định có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2556/QĐ-TCHQ.