Thông tư số 18/2023/TT-BTC:

Quy định mới về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính


Ngày 21/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 18/2023/TT-BTC.