Thông tư số 39/2024/TT-BTC:

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá

PV.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2024/TT-BTC của quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá.

Mời đọc giả xem Thông tư số 39/2024/TT-BTC.