Thông tư 136/2016/TT-BTC:

Quy định về phí sử dụng đường bộ


Ngày 12/9/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 136/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 và Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ.

Thông tư số 136/2016/TT-BTC sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo các Thông tư (có Phụ lục kèm theo) sau đây:

1. Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km49+550 và trạm thu phí tại Km124+720, quốc lộ 19.

2. Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 136/2016/TT-BTC.