Quý I/2013, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Bảo Việt đạt 420 tỷ đồng

Hồng Nhung

(Tài chính) Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2013. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế và thị trường bảo hiểm, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt vẫn rất khả quan, với lợi nhuận trước thuế đạt 420 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 3.876 tỷ đồng.

3 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Bảo Việt đạt 420 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 3.876 tỷ đồng. Nguồn: baoviet.com.vn
3 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Bảo Việt đạt 420 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 3.876 tỷ đồng. Nguồn: baoviet.com.vn
TS. Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Trong bối cảnh tình hình kinh tế đầu năm 2013 còn nhiều khó khăn, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm của Bảo Việt quý I/2013 đạt tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm 2012. Kết quả này đạt được là nhờ những nỗ lực của Bảo Việt trong việc phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh khai thác và mở rộng thị trường, nhằm đảm bảo duy trì tăng trưởng, bám sát kế hoạch đặt ra".

Thông báo của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy, trong quý I/2013, doanh thu hợp nhất đạt 3.876 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 2.759 tỷ đồng, tăng 135 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 5%. Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt 1.829 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng 11%; Doanh thu khai thác mới của bảo hiểm nhân thọ đạt 223 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 20%. Bảo Việt Nhân thọ có mức tăng trưởng doanh thu khai thác mới vượt so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của thị trường (+18%). Trong khi đó, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 1.545 tỷ đồng và vẫn duy trì vị trí đứng đầu thị trường với thị phần phí bảo hiểm gốc đạt 22,3%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Tập đoàn Bảo Việt trong quý I/2013 đạt 751 tỷ đồng có phần sụt giảm (-12%) nguyên nhân là do mặt bằng lãi suất của thị trường trong 3 tháng đầu năm giảm cùng với những khó khăn chung của thị trường tài chính.

Trên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, kết quả kinh doanh cho thấy, lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 420 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt Nhân thọ đạt 187 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 3%, trong khi lợi nhuận của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 131 tỷ đồng.

Đặc biệt, kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ trong 3 tháng đầu năm cũng rất khả quan. Theo đó, doanh thu đạt 404 tỷ đồng, tăng 108 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 36,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 361 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng từ 11.464 tỷ đồng tại thời điểm ngày 31/12/2012 lên 11.803 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 12.993 tỷ đồng, tăng 2% sau 3 tháng đầu năm.

Về cơ cấu lợi nhuận trước thuế theo lĩnh vực kinh doanh, bảo hiểm phi nhân thọ đạt 131 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 25% (quý I/2012: 19%); Bảo hiểm nhân thọ đạt 187 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 35% (quý I/2012: 25%); Dịch vụ ngân hàng đạt 26 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 5% (quý I/2012: 1%); và Dịch vụ tài chính và hoạt động khác: 186 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 35% (quý I/2012: 56%).

Nhìn lại những tháng đầu năm, có thể thấy với các sản phẩm mới với nhiều tính năng ưu việt được Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên tung ra, đã tạo được niềm tin cũng như đánh giá cao từ phía khách hàng.

Theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng Phương Ðông hợp tác triển khai sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe OCB-Care với nhiều tính năng ưu đãi như: Mức phí bảo hiểm cao nhất tới 5 triệu đồng, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng; Quyền lợi bảo hiểm phong phú; Giải quyết bảo lãnh viện phí cũng như được sử dụng dịch vụ tư vấn miễn phí 24/7. Khách hàng được hỗ trợ chi phí điều trị nội trú lên đến 300 triệu đồng. Đặc biệt, tại hơn 60 bệnh viện, phòng khám có liên kết với Bảo hiểm Bảo Việt, khách hàng được sử dụng tiện ích Bảo lãnh chi trả viện phí – tiện ích này cho phép Bảo Việt thay mặt khách hàng thanh toán trực tiếp cho bệnh viện các chi phí điều trị của khách hàng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Bảo Việt và PTI tiếp tục đồng bảo hiểm cho 2 vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 với tổng số tiền bảo hiểm lên đến gần 6.000 tỷ đồng, trong đó liên danh Bảo hiểm Bảo Việt và PTI đồng bảo hiểm theo tỷ lệ trách nhiệm bảo hiểm tương ứng là 70% và 30% giá trị hợp đồng. Đây là năm thứ 5 liên tiếp liên danh Bảo hiểm Bảo Việt và PTI được lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT-1, và cũng là năm thứ 2 cho vệ tinh VINASAT-2  trên quỹ đạo.

Trong khi đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng ra mắt sản phẩm bổ trợ mới "An Tâm Hạnh Phúc" với nhiều tính năng ưu việt. Khi tham gia sản phẩm "An Tâm Hạnh Phúc", khách hàng sẽ được bảo vệ tối đa với tổng số trường hợp được chi trả tiền bảo hiểm lên đến 657 loại phẫu thuật, điều trị ngoại khoa khác nhau, bao gồm cả các ca phẫu thuật phức tạp phải tiến hành nhiều lần, nhiều giai đoạn; các phẫu thuật phải sử dụng phương pháp điều trị hiện đại, tốn kém... Không chỉ chia sẻ các gánh nặng tài chính với khách hàng, "An Tâm Hạnh Phúc" còn tạo sự yên tâm cho khách hàng khi lựa chọn phương thức điều trị tốt hơn nhằm sớm bình phục sức khỏe nếu không may người được bảo hiểm hay người thân trong gia đình mắc bệnh phẫu thuật và điều trị ngoại khoa dài kỳ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Bảo Việt hiện đang là một trong những doanh nghiệp nhà nước luôn tiên phong trong việc phát triển bền vững gắn với 3 mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường.

Theo đó, Chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng vững chắc về kinh tế, Bảo Việt luôn tích cực đầu tư cho các hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường vì mục tiêu xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp và xanh sạch hơn.

Tập đoàn Bảo Việt đã phát hành Báo cáo phát triển bền vững 2012 nhằm truyền thông một cách toàn diện và đầy đủ hơn tới nhà đầu tư và khách hàng về chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt.

Báo cáo áp dụng bộ tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative) áp dụng cho ngành dịch vụ tài chính (G3.1 - the Financial Services Sector Supplement) và Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC). Báo cáo được đăng tải trên website của Bảo Việt tại địa chỉ www.baoviet.com.vn