Quý I/2013, Thanh tra Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính

PV.

(Tài chính) Trong quý I/2013, Thanh tra Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh đã kịp thời phát hiện và xử lý những vụ vi phạm hành chính với số tiền thu hồi nộp vào ngân sách là 209.611.500 đồng và 588 USD.

Trong quý II/2013, Thanh tra Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh sẽ thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố. Nguồn: Internet
Trong quý II/2013, Thanh tra Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh sẽ thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố. Nguồn: Internet
Theo Thanh tra Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh, trong quý I/2013, cơ quan này đã nhận được 10 đơn giải quyết khiếu nại, không thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.

Trong đó, trả 01 đơn, lưu 06 đơn, chuyển và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 03 đơn. Nhận được 02 đơn giải quyết tố cáo, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 đơn, lưu 01 đơn. Đơn khác nhận được 14 đơn, đang thụ lý, xem xét, giải quyết 03 đơn, chuyển và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 05 đơn, lưu 06 đơn.

Đồng thời, nhằm thực hiện mục tiêu bình ổn giá theo đúng chủ trương của Nhà nước và Chính phủ, Thanh tra Sở đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành về giá quận, huyện tổ chức kiểm tra tại các chợ, siêu thị, đại lý của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố, các cửa hàng, khu vui chơi giải trí, các điểm giữ xe hai bánh... Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính từ tháng 01/2013 đến tháng 03/2013, tổng số vụ đã ra quyết định xử lý là 22 vụ với số tiền xử phạt 121.400.000 đồng.

Ngoài ra, Thanh tra sở đã tiếp nhận 44 hồ sơ về vi phạm hành chính do Cục Thuế Thành phố chuyển đến và đã ban hành 39 quyết định xử phạt, với tổng số tiền phạt là 109.300.000 đồng. Các hồ sơ chuyển đến đều được xử lý đúng quy định, trong đó trả Cục Thuế 5 hồ sơ.

Nhằm thực hiện tốt công tác công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn Thành phố, trong quý II/2013, Thanh tra Sở Tài chính sẽ thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các quận, huyện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Tài chính cũng sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố và tình hình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước và các nguồn tài chính khác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.