Quý I sẽ mua khoảng 10.000 tỷ đồng nợ xấu

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) VAMC đặt mục tiêu trong quý I/2014 sẽ mua 10.000 tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết năm 2013, VAMC đã mua được khoản nợ 39.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu NHNN đặt ra 30.000 tỷ đồng. Giá trị TPĐB là khoảng 31.000 tỷ đồng.

Hiện tại cơ quan này cũng đang thẩm định 7.000 tỷ đồng, mục tiêu quý I/2014 sẽ mua 10.000 tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt. Về mặt cơ chế, VAMC cũng đã xây dựng xong và đang trình Thống đốc  NHNN Đề án thành lập Ban Xử lý và cơ cấu nợ.

VAMC cũng đang phân loại đánh giá các khoản nợ xấu để xem xét xử lý, đưa về mức lãi suất hợp lý nhất, đảm bảo tháo gỡ khó khăn cho DN.  Bên cạnh việc xử lý, VAMC còn tham gia xúc tiến tái cấu trúc lại DN, tạo điều kiện cho DN tháo gỡ khó khăn từng bước từ đó tăng khả năng thu hồi nợ.

Ông Hùng cho biết hiện nay, một số NH có đơn đề nghị NHNN cho vay tái cấp vốn trên cơ sở TPĐB này. NHNN rà soát các khoản nợ và phát hành TPĐB để quyết định tỷ lệ chiết khấu (theo quy định cho vay tối đa 70%). Hiện nay, chưa NH nào được vay tái cấp vốn, các đơn vị chức năng đang rà soát, đánh giá, tham mưu ban lãnh đạo NHNN để đưa ra tỷ lệ cho phù hợp.

Điều chỉnh lộ trình phân loại nợ xấu

Về việc  điều chỉnh Thông tư 02 về phân loại nợ và tiêu chuẩn trích lập dự phòng, bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, NHNN cũng đang rà soát lại các quy định liên quan đến việc xử lý nợ như Quyết định 780 về phân loại nợ và điều chỉnh kỳ hạn nợ; Công văn 1588/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với nghiệp vụ thu hồi nợ; Chỉ thị 04 về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu…

NHNN dự kiến đưa một số quy định của Quyết định 780 vào Thông tư 02 nhằm tạo điều kiện hơn cho các ngân hàng trong việc xử lý nợ xấu.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ điều chỉnh một số quy định như quy định các trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành sẽ được trích lập dự phòng rủi ro 20%. Đồng thời, áp dụng kết quả phân loại nợ của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) sẽ được hoãn cho đến hết năm nay (2015 mới áp dụng).

Phê duyệt phương án tái cơ cấu 8 ngân hàng

Về tiến độ tái cơ cấu ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong 9 ngân hàng yếu kém thời gian trước đây, có 8 NH đã phê duyệt phương án tái cơ cấu. Trong năm 2014,  Cơ quan TTGS của NHNN tiếp tục giám sát chặt chẽ các TCTD để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai phương án cơ cấu lại ngân hàng.

Còn 1 ngân hàng thì hiện nay đã trình tái cơ cấu lên NHNN, có sự tham gia vốn của nước ngoài.

Trong kế hoạch tái cơ cấu 2014, NHNN cũng xác định rõ trường hợp phương án trình không được phê duyệt thì tiếp tục có các biện pháp mạnh hơn như: NHNN góp vốn mua cổ phần bắt buộc, trực tiếp chỉ định các TCTD khác mua cổ phần bắt buộc hoặc yêu cầu sáp nhập, hợp nhất.