Quý III, phát hành chứng khoán gần bằng 6 tháng đầu năm

Theo InfoTV, ĐTCK

Theo số liệu của UBCK, tính đến cuối tháng 9, giá trị huy động vốn qua kênh phát hành đại chúng đạt 34.622 tỷ đồng (tính theo phương án phát hành nêu trong bản cáo bạch của các doanh nghiệp).

Trước đó, thống kê của UBCK cho thấy, tổng giá trị chứng khoán phát hành ra công chúng 6 tháng đầu năm 2010 đạt 18.602 tỷ đồng. Như vậy, riêng trong quý III, giá trị chứng khoán phát hành ra công chúng đạt khoảng 16.000 tỷ đồng. Trong khi đó, kênh huy động vốn quá đấu giá cổ phần hóa đạt rất thấp, vỏn vẹn 2.087 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
Doanh nghiệp đã được cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng trong quý III có thể thực hiện và hoàn tất đợt chào bán trong năm 2010, những doanh nghiệp được cấp phép chào bán trong quý IV có thể phải kéo dài thời gian phát hành sang năm 2011.
Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, hiện vẫn có nhiều doanh nghiệp đưa ra kế hoạch tăng vốn rất lớn trong thời gian tới. Đơn cử như CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đang có kế hoạch tăng vốn thêm 800 tỷ đồng, gấp 4 lần (vốn điều lệ hiện tại là 200 tỷ đồng), CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVA) tăng vốn gấp 6 lần, từ 100 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.