Quyết định số 378/QĐ-BHXH:

Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam


Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 378/QĐ-BHXH.