Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg:

Quyết định áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg ngày 29/05/2020 về áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 50/2020/TT-BTC.