Quyết liệt thực hiện các biện pháp để giải ngân 100% số vốn kéo dài

Theo Ẩn Liên/Báo Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang đang tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kéo dài, phấn đấu đến ngày 31/12 phải giải ngân đạt 100%.

Các chủ đầu tư thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100%. Ảnh: Ẩn Liên
Các chủ đầu tư thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100%. Ảnh: Ẩn Liên

UBND tỉnh Hậu Giang đang tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kéo dài, phấn đấu đến ngày 31/12 phải giải ngân đạt 100%.

Đối với các dự án chuyển tiếp, các chủ đầu tư cần khẩn trương đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2022, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân cho nhà thầu.

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, tổng số vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 của tỉnh khoảng 132 tỉ đồng, bao gồm vốn ngân sách địa phương và vốn ngân sách trung ương. Trong đó, số vốn thuộc các chủ đầu tư cấp tỉnh quản lý trên 102 tỉ đồng, chiếm 77% kế hoạch; vốn thuộc cấp huyện quản lý còn khoảng 30 tỉ đồng, chiếm 33% kế hoạch.

Tính đến ngày 15/11, tổng giá trị giải ngân vốn kéo dài đạt 82,76%; kế hoạch vốn còn lại chỉ còn 22,85 tỉ đồng. Cụ thể, vốn do cấp tỉnh quản lý, giải ngân trên 81% kế hoạch, còn lại khoảng 18 tỉ đồng. Vốn kéo dài thuộc cấp huyện quản lý, giải ngân trên 86% kế hoạch, còn lại khoảng 4 tỉ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị các đơn vị xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.