Ra quyết định xử phạt 235 triệu đồng trong 2 ngày

PV.

Trong 2 ngày (21-22/11/2016), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra 3 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền lên đến 235 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, riêng trong ngày 21/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) và Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) với số tiền phạt lần lượt là 85 triệu và 50 triệu.

Theo Quyết định số 1289/QĐ-XPVPHC ngày 21/11/2016 của UBCKNN, 
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các thông tin theo quy định.

Theo Quyết định số 1290/QĐ-XPVPHC ngày 21/11/2016 của UBCKNN, Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã có hành vi vi phạm hành chính Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 08/7/2016, UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 09/BCPS đề ngày 05/7/2016 của Công ty này. Theo báo cáo của Công ty, số lượng cổ phiếu phát hành thành công là 2.250.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, ngày 29/7/2016, Công ty mới thực hiện công bố thông tin khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Một ngày sau (22/11/2016), UBCKNN tiếp tục ban hành Quyết định số 1292/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) với số tiền phạt 100 triệu đồng.

Theo thông báo của UBCKNN, Tổng Công ty này đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015; Điều lệ công ty; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các quý III, IV/2014, Quý I,II,III,IV/2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015...

Việc UBCKNN liên tục ra quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán cho thấy ý thức chấp hành quy định về chứng khoán của các doanh nghiệp chưa nghiêm.

Hiện nay, hành vi vi phạm chủ yếu thường là công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.