Rà soát, kiểm tra chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

PV.

UBND các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP phải kiểm tra, rà soát các cơ sở đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan.

Nhiều tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định bị hư hỏng nặng dù hoạt động chưa lâu.
Nhiều tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định bị hư hỏng nặng dù hoạt động chưa lâu.
Đó là chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra chất lượng các tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, kịp thời phát hiện các trường hợp tàu cá không đảm bảo chất lượng.

Đối với các trường hợp tàu cá không đảm bảo chất lượng do lỗi của cơ sở đóng tàu, vận động, hướng dẫn các cơ sở đóng tàu chủ động, tích cực làm việc với chủ tàu để khắc phục ngay.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tàu cá, về hoạt động đăng kiểm tàu cá. Kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các bất cập, thiếu sót. Rà soát lại hoạt động đăng kiểm tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trong thời gian vừa qua, trường hợp phát hiện vi phạm, xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật...

Phó Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu việc gia hạn nợ, kéo dài thời gian ân hạn đối với chủ tàu vỏ thép phải nằm bờ, không hoạt động thủy sản được do hư hỏng; đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

Trước đó, tại Công văn số 6858/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc làm rõ chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc đóng tàu kém chất lượng ở Bình Định và một số địa phương, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 8/2017. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ trên.
Thời gian qua, một số cơ quan báo chí, dư luận đã phản ánh về tình trạng tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ tại một số địa phương nhưng lại không đảm bảo chất lượng để hoạt động thủy sản, làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngư dân, gây dư luận bất đồng tình trong người dân.