Rà soát kỹ chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo daibieunhandan.vn

Rà soát lại các chương trình, đề án đồng thời có sự đổi mới mạnh mẽ về cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật là ý kiến của nhiều chuyên gia xung quanh dự thảo Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Chính phủ giai đoạn 2017-2021; Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Kết quả 3 năm thực hiện Luật PBGDPL cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được thì nhiều chương trình, đề án về PBGDPL còn trùng lặp trong khi nguồn lực rất hạn chế, nhất là đối với các địa bàn chưa cân đối được ngân sách.

PBGDPL được lồng ghép trong nhiều chương trình, đề án nên bên cạnh những địa phương có cách làm hay, sáng tạo, nhiều địa phương do khối lượng công việc nhiều nên dẫn đến hình thức. Nội dung, hình thức PBGDPL còn theo lối mòn, việc phát hiện để nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới chưa kịp thời thường xuyên; vai trò của Hội đồng PBGDPL và tính chủ động của một số địa phương còn hạn chế.

 Để hoàn thiện dự thảo Chương trình (PBGDPL)của Chính phủ giai đoạn 2017-2021; Đề án đổi mới công tác (PBGDPL) cần phải đi thẳng vào nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, không phổ biến pháp luật tràn lan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Dự thảo cần xây dựng theo hướng việc PBGDPL phải làm thường xuyên, tập trung địa bàn trọng điểm, đối tượng đặc thù; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể.