Sản xuất phục hồi giúp TP. Hồ Chí Minh tăng thu ngân sách

Theo thesaigontimes.vn

(Tài chính) Nhiều khoản thu ngân sách tại TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm 2014 như thu nội địa, hoạt động xuất nhập khẩu có mức tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái là những chỉ dấu cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang trên đà phục hồi.

Sản xuất phục hồi giúp TP. Hồ Chí Minh tăng thu ngân sách
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Báo cáo kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2014 của TP. Hồ Chí Minh cho thấy, tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm là 189.317 tỉ đồng, tăng 15,66% so cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu nội địa tăng 18,19%, thu từ dầu thô tăng gần 3%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 17,24% so với cùng kỳ.

UBND thành phố nhận định kết quả thu ngân sách nhà nước có sự chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu thu đều đạt khá so dự toán và tăng cao hơn so cùng kỳ năm trước, đặc biệt thu từ khu vực kinh tế tăng 18,74% so cùng kỳ, cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phục hồi, các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, thu ngân sách 9 tháng đầu năm tại TP. Hồ Chí Minh tăng cao một phần cũng do áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, theo đó từ ngày 1-7-2013, tất cả doanh nghiệp xuất nhập khẩu không còn được hưởng chế độ ân hạn nộp thuế.

Về tổng quan bức tranh kinh tế tại thành phố, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố 9 tháng ước đạt 593.552 tỉ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ.

Về đầu tư trong nước trong 9 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có 16.981 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 92.726 tỉ đồng, giảm 12% về số lượng doanh nghiệp nhưng tăng 5% về vốn đăng ký. Tính chung tổng vốn đăng ký và đăng ký bổ sung trong 9 tháng có mức tăng 5% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố trong 9 tháng đầu năm, tính chung tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn, là 1,45 tỉ đô-la Mỹ, tăng gần 7% so cùng kỳ năm ngoái.