Sáng kiến hợp tác tài chính APEC 2017

PV.

Ngày 12/4/2016, Viện Chiến lược & Chính sách Tài chính và Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Sáng kiến hợp tác tài chính APEC 2017” nhằm xác định các chủ đề có khả năng trở thành sáng kiến hợp tác tài chính APEC 2017.

Toàn cảnh Hội thảo “Sáng kiến hợp tác tài chính APEC 2017”
Toàn cảnh Hội thảo “Sáng kiến hợp tác tài chính APEC 2017”

Các sáng kiến hợp tác tài chính trong Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thường được đề xuất tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC. Năm 2017 là năm Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị APEC với chủ đề “Tạo thêm động lực mới, cùng vun đắp tương lai”, Bộ Tài chính chủ trì về tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính (FMP) của APEC.

TS. Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược & Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính cho biết: “Hội thảo “Sáng kiến hợp tác tài chính APEC 2017” do Viện Chiến lược & Chính sách Tài chính và Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính phối hợp tổ chức là nhằm chuẩn bị các nội dung liên quan đến các sáng kiến hợp tác tài chính trong khuôn khổ tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC và Hội nghị cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam”.

Hội thảo đã đón nhận các tham luận, các ý kiến đóng góp sôi nổi của các đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính và các chuyên gia, đại biểu đến từ đại diện các ban ngành về 07 sáng kiến tài chính trong khuôn khổ APEC 2017 gồm: Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; Bảo hiểm rủi ro thiên tai; Tài chính xanh – ngân hàng xanh; Nâng cấp cơ sở hạ tầng tài chính và phát triển thị trường vốn; Diễn đàn quản lý nợ công, phát triển tài chính vi mô; Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng… để lựa chọn các chủ đề chính thức cho APEC 2017.

Tổng kết Hội thảo, đồng chủ trì điều hành hội thảo, TS. Vũ Nhữ Thăng – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính cho rằng, các ý kiến tại Hội thảo có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần xác định sáng kiến hợp tác tài chính APEC 2017. Sau buổi Hội thảo, các đơn vị của Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm các sáng kiến của mình, đồng thời tham vấn các ban, ngành, các chuyên gia quốc tế các nước thành viên APEC, tiến tới hình thành sáng kiến hợp tác tài chính trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017.