Sắp có Thông tư về cấp phép hoạt động ngoại hối

Theo sbv.gov.vn

(Tài chính) Một trong những điều kiện để được cấp phép là ngân hàng phải có lãi trong năm liền kề năm đề nghị cấp phép hoạt động ngoại hối.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân (lần 2) về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối.

Theo đó điều kiện để ngân hàng thương mại được xem xét, cấp phép đối với hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế quy định tại Điều 5 Thông tư này bao gồm:

Một là, có phương án kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế; 

Hai là, có quy định nội bộ về tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức đối tác, hạn mức giao dịch phù hợp đối với từng đối tác nước ngoài; trong đó đối tác nước ngoài có giao dịch tiền gửi (không phải tiền gửi thanh toán) phải là các định chế tài chính ở nước ngoài có hệ số xếp hạng tín nhiệm từ mức Baa3/P-3 theo đánh giá xếp hạng của Moody’s Investor Service trở lên hoặc từ mức BBB-/A-3 theo đánh giá xếp hạng của Standard & Poor’s trở lên hoặc từ mức BBB-/F3 theo đánh giá xếp hạng của Fitch Ratings trở lên;

Ba là,
 được kiểm toán độc lập đánh giá thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép; không vi phạm các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và đến thời điểm đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép; 

Bốn là, hoạt động kinh doanh ngân hàng có lãi trong năm liền kề năm đề nghị cấp phép hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế theo báo cáo tài chính được kiểm toán. 

Hết thời hạn thực hiện các nghiệp vụ theo quy định, ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho phép thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế trong Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo các quy định tại Thông tư này.