Đánh giá tính hiệu lực trong quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Đánh giá tính hiệu lực trong quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Quản lý nhà nước (QLNN) đối với kiểm toán độc lập (KTĐL) là tạo cơ chế quản lý và thực hiện quá trình quản lý đa chiều nhằm tác động và giảm xung đột lợi ích, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan; xác định lợi ích hợp pháp và buộc các doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) phải thông qua cạnh tranh để nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực chuyên môn và phát triển thị trường KTĐL.
Điểm mới về kiểm toán độc lập đối với tổ chức  tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điểm mới về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Trước những vướng mắc trong hoạt động kiểm toán đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 24/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để đảm bảo hoạt động kiểm toán độc lập của tổ chức tín dụng khả thi, hiệu quả hơn.
Deloitte Việt Nam kỷ niệm ba thập kỷ xây dựng và phát triển thành công

Deloitte Việt Nam kỷ niệm ba thập kỷ xây dựng và phát triển thành công

Ngày 09/01/2021, Deloitte Việt Nam tổ chức “Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập - Dấu ấn tiên phong” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện là dịp để Deloitte Việt Nam nhìn lại một hành trình ba thập kỷ tiên phong từ những ngày đặt nền móng cho ngành kiểm toán độc lập vào năm 1991, đến chặng đường không ngừng nỗ lực tạo ra những giá trị ảnh hưởng tích cực đến con người và cộng đồng. Buổi lễ lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình giữa hai miền để thể hiện cho tinh thần AS ONE của Deloitte.
Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập ở các nước – Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập ở các nước – Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Trong quá trình này, đòi hỏi phải phát triển một thị trường dịch vụ kiểm toán độc lập mạnh cả về số lượng và chất lượng nhằm thúc đẩy cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như thực hiện các cam kết thương mại quốc tế. Việc học tập các quốc gia có nền kinh tế phát triển và hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập hiện đại, hiệu quả luôn hữu ích đối với việc phát triển dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
Về việc hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kiểm toán viên

Về việc hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kiểm toán viên

Ngày 15/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán đã được sửa đổi, bổ sung.
Kiểm toán độc lập và vai trò trong nền kinh tế thị trường

Kiểm toán độc lập và vai trò trong nền kinh tế thị trường

Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh cần phải có thông tin chính xác, kịp thời và tin cậy. Để đáp ứng yêu cầu này phải có bên thứ 3 độc lập khách quan, có trình độ chuyên môn cao, được pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy cho các bên quan tâm. Bên thứ 3 này chính là kiểm toán độc lập. Bài viết phân tích làm rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường hiện nay.