SCIC thoái vốn nhanh và hiệu quả

Theo hanoimoi.com.vn

(Tài chính) Ngày 13/1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

 SCIC thoái vốn nhanh và hiệu quả
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những kết quả mà SCIC đã đạt được trong năm 2013. Nguồn: internet
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu SCIC “bán càng nhanh càng tốt, bán hiệu quả” vốn tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ, tập trung vốn cho các lĩnh vực có giá trị cao hơn và tăng cường đầu tư các lĩnh vực Nhà nước cần thiết nắm giữ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những kết quả mà SCIC đã đạt được trong năm 2013 khi các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt mức tăng cao hơn so với năm 2012. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 23%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước đạt khoảng 18,7%, tăng 12%. SCIC đã nộp ngân sách nhà nước gần 1.800 tỷ đồng từ lợi nhuận.

Sau khi tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại gần 1.000 doanh nghiệp, SCIC đã thực hiện đánh giá phân loại và bán vốn thành công tại 580 doanh nghiệp với tổng giá trị sổ sách trên 1.800 tỷ đồng thu về cho Nhà nước trên 4.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so với giá trị sổ sách.

Danh mục đầu tư của SCIC vào cuối năm 2013 gồm 369 doanh nghiệp với tổng giá trị theo sổ sách kế toán trên 14.000 tỷ đồng, giá thị trường trên 74.000 tỷ đồng. Bằng nguồn tiền thu được từ bán vốn và lợi nhuận tích lũy, SCIC đã đầu tư vào một số ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế với tổng số vốn đầu tư trên 12.000 tỷ đồng.

Trong năm 2014, SCIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế của Tổng công ty; tập trung đôn đốc và tiếp nhận bàn giao vốn theo Chỉ thị 03 của Thủ tướng; tăng cường nghiên cứu, mua lại phần vốn thoái ngoài ngành của các Tập đoàn, Tổng công ty tại một số ngân hàng; tăng cường quản trị doanh nghiệp, nâng cao công tác Người đại diện của SCIC…

Nhấn mạnh những việc phải làm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tập thể lãnh đạo, nhân viên SCIC tiếp tục quán triệt các khâu đột phá phát triển đất nước, mà trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

SCIC cần tập trung thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu các Tổng công ty, doanh nghiệp. Trong quá trình tái cơ cấu phải minh bạch được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ Chính phủ giao hạch toán để đạt hiệu quả trong hoạt động.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng SCIC đã phân loại và bán vốn tại 580 doanh nghiệp, nhưng số vốn thuộc các lĩnh vực không cần thiết được bán còn khiêm tốn. Do vậy, SCIC cần phải “bán càng nhanh càng tốt, bán hiệu quả” loại vốn này, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa kinh tế, giữ vốn lại tại các lĩnh vực Nhà nước cần nắm giữ, tăng cường đầu tư vào lĩnh vực Nhà nước cần thiết nắm giữ.

Tuy nhiên, “đầu tư vào các lĩnh vực gì thì cũng phải đặt hiệu quả lên trên hết”, Phó Thủ tướng đặt ra yêu cầu với lãnh đạo SCIC.

Đối với công tác “Người đại diện” (phần vốn Nhà nước của SCIC), SCIC cần làm rõ trách nhiệm sản xuất kinh doanh hiệu quả và quyền hạn của mình trong thực thi chức năng này tại các doanh nghiệp. “Làm tốt, đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trên một số lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền. Vừa làm tốt vai trò “Người đại diện”, SCIC phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, vừa giám sát hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này", Phó thủ tướng nói.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013.