Sẽ cấp đổi giấy phép cho ngân hàng trong vòng 40 ngày

Theo thoibaokinhdoanh.vn

(Tài chính) Trường hợp từ chối cấp đổi giấy phép, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sẽ cấp đổi giấy phép cho ngân hàng trong vòng 40 ngày
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Về trình tự, thủ tục, theo Dự thảo, trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN thực hiện việc cấp đổi Giấy phép cho NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp từ chối, NHNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được NHNN cấp đổi Giấy phép, NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; công bố thông tin về Giấy phép cấp đổi, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các nội dung hoạt động được phép thực hiện trên các phương tiện thông tin của NHNN và 1 (một) tờ báo viết hàng ngày hoặc báo điện tử của Việt Nam trong 3 (ba) số liên tiếp.

Đồng thời, NHTM phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung Giấy phép cấp đổi và đăng ký Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung tại NHNN.