Sẽ kiểm tra việc sử dụng đòn bẩy tài chính

Theo TBKTSG

Ủy ban chứng khoán Nhà nước chuẩn bị kiểm tra việc thực hiện các đòn bẩy tài chính tại các công ty chứng khoán trong thời gian tới. Đó là thông tin do ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban phát triển thị trường, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết chiều ngày 12/10.

 Việc làm này theo ông Sơn là để tránh rủi ro cho thị trường chứng khoán khi có thông tin cho rằng nhà đầu tư đang sử dụng quá nhiều hình thức hỗ trợ từ đòn bẩy tài chính, một dạng sử dụng công cụ nợ (sử dụng các khoản vay, các hình thức vay thay vì dùng vốn của mình) để đầu tư.

Cụ thể hơn, ông Sơn cho biết Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã giao cho Ban kinh doanh và Ban giám sát tiến hành kiểm tra các công ty và sau khi có kết quả sẽ có biện pháp xử lý kịp thời.

Ông Sơn cũng cho rằng nếu là việc ứng trước tiền bán chứng khoán cho nhà đầu tư khi tiền chưa về đến tài khoản thì có thể chấp nhận được, vì ít rủi ro, chủ yếu là ngân hàng cho vay lấy lãi, và được nhà đầu tư trả ngay sau đó. Còn trong trường hợp công ty cho nhà đầu tư vay bằng số tiền ứng với giá trị chứng khoán có trong tài khoản để mua chứng khoán khác, hay các biến thể khác như bán trong ngày T+2 thì ủy ban không cho phép do rủi ro của việc giải chấp là lớn nếu thị trường đi xuống.

Bên cạnh đó, ủy ban cũng đang lấy ý kiến các thành viên về cho phép giao dịch ký quỹ, repo chứng khoán, và khoảng 3 tháng nữa sẽ triển khai. “Còn bán khống thì sẽ không cho phép vì hiện vẫn chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc này”, ông Sơn cho biết thêm.