Bao Chỉ đạo 389 Quảng Ninh:

Siết chặt công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo

Thành Luân

Bước vào giai đoạn cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh tăng cường chỉ đạo triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo trên địa bàn.

Lực lượng Hải quan Quảng Ninh phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng siết chặt công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo
Lực lượng Hải quan Quảng Ninh phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng siết chặt công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn Tỉnh, ngày 04/10/2021, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản chỉ đạo các ngành thành viên, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách, tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả nội dung chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại công văn số 19/BCĐ389 ngày 05/02/2021 và các văn bản chỉ đạo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh liên quan đến mặt hàng pháo.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các ngành thành viên, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo, nhất là phân biệt giữa “pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa” và các trường hợp được sử dụng hợp pháp; tổ chức ký cam kết, vận động quần chúng nhân dân tố giác, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm liên quan đến pháo.

Đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, tăng cường công tác tuần tra, phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt địa bàn biên giới, cửa khẩu, trên biển và trong nội địa nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, mua bán, tàng trữ, sử dụng và vận chuyển trái phép pháo.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo.