Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 11 năm 2019

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 12/2019

Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 11 năm 2019

Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 11 năm 2019 - Ảnh 1

Tháng 11/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 25 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, tăng 6 phiên so với tháng 10/2019, huy động được 26.126 tỷ đồng, tăng 29,37% so với tháng 10/2019. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm trong khoảng 2,37% - 3,75%; kỳ hạn 10 năm trong khoảng 3,51% - 4,50%/năm; kỳ hạn 15 năm trong khoảng 3,65% - 4,57%/năm; kỳ hạn 20 năm là 4,02% - 4,32%; kỳ hạn 30 năm là 4,65% - 4,65%.

Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 11 năm 2019 - Ảnh 2

Tháng 11/2019, trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 130.835 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 4,8% về giá trị so với tháng 10/2019. Vùng lợi suất cho kỳ hạn 1 tháng trong khoảng 2,99% - 3%, kỳ hạn 1 năm trong khoảng 2,14% - 3,99%, kỳ hạn 5 năm trong khoảng 2,27% - 4,50% biến động nhẹ so với tháng trước, vùng lợi suất kỳ hạn 10 năm trong khoảng 3,49% - 5,39%.