Số liệu thị trường xăng, dầu 6 tháng đầu năm 2019

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 7/2019

Thị trường xăng, dầu 6 tháng đầu năm 2019

Thị trường xăng, dầu trong nước

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành 12 văn bản điều hành giá xăng dầu trong nước, trong đó có 4 lần điều chỉnh giảm giá, 4 lần giữ ổn định giá và 4 lần tăng giá.

Hiện nay, giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG, thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ sau thời điểm 15 giờ ngày 17/6/2019, cụ thể như sau:

Số liệu thị trường xăng, dầu 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1

Thị trường xăng, dầu thế giới tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019

Số liệu thị trường xăng, dầu 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 2