Số liệu thị trường xăng dầu tháng 5/2019

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 6/2019

Thị trường xăng dầu tháng 5/2019

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thị trường xăng, dầu trong nước

Căn cứ biến động giá xăng dầu thành phẩm thế giới, trong tháng 5/2019, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 2 lần, cụ thể:

- Ngày 02/5/2019: Bộ Công Thương đã có Công văn số 3006/BCT-TTTN yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối áp dụng giá bán cụ thể như sau: Xăng E5Ron92 là: 20.688 đồng/lít; Xăng Ron 95 - III là: 22.191 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S là: 17.695 đồng/lít; Dầu hỏa là: 16.625 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S là: 16.002 đồng/kg.

- Ngày 17/5/2019: Bộ Công Thương đã có Công văn số 3466/BCT-TTTN yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối áp dụng giá bán cụ thể như sau: Xăng E5Ron92 là 20.488 đồng/lít; Xăng Ron 95 - III là 21.599 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S là 17.614 đồng/lít; Dầu hỏa là 16.422 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S là 15.536 đồng/kg.

Tổng hợp giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG, thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ sau thời điểm 15 giờ 00 ngày 17/5/2019 cụ thể như sau:

Số liệu thị trường xăng dầu tháng 5/2019 - Ảnh 1

Thị trường xăng, dầu thế giới tháng 5/2019

Số liệu thị trường xăng dầu tháng 5/2019 - Ảnh 2