So sánh giá vàng chiều 15/01/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1083.50

1084.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


2933

2

SJC

3280

3285

5

352

3

BTMC

3002

3047

(thấp nhất)

45

114

(nhỏ nhất)

4

AAA

3275

3289

(cao nhất)

14

356

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3276

3286

10

353

6

Eximbank

3278

3285

7

352

7

Phú Quý

3278

3285

7

352

8

PNJ

3276

3285

9

352

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(15/01/2016), giá vàng các thương hiệu chiều tăng nhẹ, duy chỉ có giá vàng Rồng Thăng Long là không đổi. Giá vàng SJC tăng 60.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 40.000 – 60.000 đồng/lượng.


THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 15/01/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,02(+0,00)

30,47(+0,00)

450

* Mức giá không đổi của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (15/01/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1083.50 (tăng)

1084.00 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

29,32(+0,16)

29,33(+0,16)

1,14 (-0,16)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (15/01/2016), giá vàng thế giới tăng 160.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (15/01/2016).