So sánh giá vàng chiều 24/3/2017


Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1243.71

1244.21


0.5

(USD/oz)


3420

2

SJC

3654

3660

6

240

3

BTMC

3406

3451

(thấp nhất)

45

31

(nhỏ nhất)

4

AAA

3650

3663

13

243

5

Thần tài SBJ

3645

3660

15

240

6

Eximbank

3654

3664

(cao nhất)

10

244

(lớn nhất)

7

Phú Quý

3653

3660

7

240

8

PNJ

3653

3661

8

241

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (24/3/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay(24/3/2017) có xu hướng tăng nhẹ, duy chỉ có giá vàng Rồng Thăng Long giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 40.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 30.000 → 60.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 24/3/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,06 (-0,05)

34,51 (-0,05)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (24/3/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1243.71 (giảm)

1244.21 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

34,19 (-0,01)

34,20 (-0,01)

0,31

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (24/3/2017) giá vàng thế giới giảm 10.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (24/3/2017).