So sánh giá vàng chiều 4/11/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

 Thời điểm: 15h chiều                                   Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1300.15

1300.73


0.5

(USD/oz)


3504

2

SJC

3597

3628

31

124

3

BTMC

3511

3556

(thấp nhất)

45

52

(nhỏ nhất)

4

AAA

3595

3645

(cao nhất)

50

141

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3580

3640

60

136

6

Eximbank

Không có giá

Không có giá

#VALUE!

#VALUE!

7

Phú Quý

3595

3630

35

126

8

PNJ

3590

3630

40

126

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (04/11/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (04/11/2016) có xu hướng giảm. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giảm 100.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 220.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 200.000→600.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 04/11/2016

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,11(+0,10)

35,56(+0,10)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (04/11/2016).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,300.15(giảm)

1,300.73(giảm)


Triệu đồng/lượng*

35,03(-0,04)

35,04(-0,04)

0,52

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (04/11/2016), giá vàng thế giới giảm 40.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (04/11/2016).