Sổ tay hướng dẫn Thương mại hóa kết quả nghiên cứu sẽ công bố online ngày 18/5

Theo Hồng Nhung/baokiemtoannhanuoc.vn

Thông tin trên được Đại sứ Australia tại Việt Nam - bà Robyn Mudie - cho biết tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt mới đây.

Sổ tay hướng dẫn Thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Ảnh minh họa
Sổ tay hướng dẫn Thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Ảnh minh họa

Theo bà Robyn Mudie, Sổ tay hướng dẫn Thương mại hóa kết quả nghiên cứu là một trong số nhiều kết quả thực tế từ năm 2017 trong Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Austrlia (Aus4Innovaiton - A4I) đã được hoàn thành và xuất bản bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt ở cả định dạng in và trực tuyến. Sổ tay nhằm hướng dẫn các nhà nghiên cứu quá trình thương mại hóa, giải quyết các khó khăn trong quá trình thương mại hóa ở Việt Nam.

Đại sứ Robyn Mudie cho biết, Chính phủ Australia quyết định tăng tài trợ cho giai đoạn 1 của Chương trình thêm 3,5 triệu AUD, nâng tổng ngân sách lên 13,5 triệu AUD giai đoạn 2017-2022 nhằm hỗ trợ cho 5 sáng kiến mới và chuẩn bị cho Giai đoạn 2 của Chương trình đến năm 2025.

A4I là Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo do Chính phủ Australia tài trợ cho Việt Nam với tổng kinh phí 10 triệu AUD, thực hiện trong giai đoạn 4 năm (2018-2022). Chương trình do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) quản lý, Bộ KH&CN thực hiện, tập trung vào 4 hợp phần: Xây dựng tầm nhìn chiến lược số (Digital Foresighting), Thương mại hóa kết quả nghiên cứu (SCP), Cơ chế tài trợ cạnh tranh (Competitive Grants), Hỗ trợ chính sách về đổi mới sáng tạo (Innovation Policy).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao các kết quả về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia, đồng thời cho biết, lĩnh vực tri thức và đổi mới sáng tạo trở thành một trong ba trụ cột quan trọng bên cạnh hợp tác về kinh tế và quốc phòng - an ninh.

Việc hợp tác mang lại hiệu quả thực tế cho các viện nghiên cứu, trường đại học và DN 2 nước, thúc đẩy trụ cột tri thức và đổi mới sáng tạo trong quan hệ đối tác chiến lược.

Bộ trưởng mong muốn hai bên sớm tổ chức ngày hội trình diễn kết quả Chương trình khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát để truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho cộng đồng khoa học và đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ trưởng, trong định hướng phát triến đất nước 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Đảng và Chính phủ xác định như một đột phá chiến lược, là động lực chính góp phần đưa Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Hợp tác và hội nhập quốc tế là một trong các giải pháp quan trọng giúp Việt Nam nhanh chóng nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học công nghệ. Với định hướng đó, Australia là một trong các đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam trong hợp tác về khoa học - công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực đổi mới sáng tạo.