Ngành Dự trữ Nhà nước:

Sôi nổi thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

PV.

Phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V của Tổng cục Dự trữ Nhà nước ngày 19/8/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã động viên cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước tích cực, chủ động nghiên cứu, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị của Ngành. Qua đó, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành sôi nổi thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát động nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nhấn mạnh về ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng hướng tới chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2020).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V của Tổng cục DTNN (ngày 19/8/2020).
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V của Tổng cục DTNN (ngày 19/8/2020).

Trong bối cảnh ngành DTNN đã và đang cùng cả nước khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống thiên tai dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Nhu cầu về nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG) đảm bảo kịp thời khắc phục hậu quả các tình huống đột xuất, cấp bách và đảm bảo an sinh xã hội ngày càng cao. Trong khi đó, thu ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngành DTNN đã đoàn kết, tích cực chủ động thi đua lao động sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính nói chung và của ngành DTNN nói riêng.

Qua báo cáo công tác thi đua khen thưởng, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho rằng, 5 năm qua, Tổng cục DTNN, các Cục DTNN khu vực và các Chi cục DTNN đã phát động và tổ chức rất nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị do Tổng cục DTNN phát động.

“Việc thường xuyên, liên tục phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Tổng cục DTNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

“Qua phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, nhiều tổ chức, cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và khen thưởng. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi đánh giá cao kết quả đạt được phong trào thi đua của Tổng cục DTNN nói riêng và của ngành DTNN nói chung trong thời gian qua”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn

Ghi nhận và biểu dương những thành tích ấn tượng của ngành DTNN đã đạt được trong 5 năm qua, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn điểm lại những kết quả nổi bật mà ngành DTNN đã đạt được trên các mặt công tác.

Một là, về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực DTQG: Tổng cục DTNN đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, qua đó tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ về quản lý DTQG và định hướng cho hoạt động của Ngành.

Hai là, về công tác quản lý nhà nước về DTQG tại các bộ, ngành có nhiều chuyển biến rõ rệt từ việc xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng tập trung đầu mối quản lý giám sát đến việc định hướng xây dựng kế hoạch trung hạn gắn với mục tiêu tăng dần quy mô DTQG theo Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020.

Ba là, Tổng cục DTNN đã quản lý chặt chẽ hàng DTQG đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng, sẵn sàng phục vụ cho công tác cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ quốc tế. Công tác đầu tư xây dựng hệ thống kho DTQG, trụ sở làm việc từng bước được nâng cao. Tổ chức bộ máy của Tổng cục DTNN bước đầu được kiện toàn, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.  

“Qua phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, nhiều tổ chức, cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và khen thưởng. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi đánh giá cao kết quả đạt được phong trào thi đua của Tổng cục DTNN nói riêng và của ngành DTNN nói chung trong thời gian qua”, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn chia sẻ.

Nêu cao tinh thần thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn lưu ý ngành DTNN nghiên cứu phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện đồng bộ về hệ thống chính sách pháp luật về quản lý DTQG, đảm bảo cho hoạt động DTQG ngày càng chặt chẽ, nền nếp và có hiệu quả. Rà soát tổng kết việc triển khai Luật DTQG và các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật để tổng hợp đầy đủ những bất cập, vướng mắc trong quản lý DTQG, từ đó đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho Vụ Chính sách và Pháp chế và Vụ Tài vụ - Quản trị thuộc Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho Vụ Chính sách và Pháp chế và Vụ Tài vụ - Quản trị thuộc Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc.

Thứ hai, tích cực nghiên cứu, tham mưu tăng cường nguồn lực cho DTQG, từng bước bố trí tăng chi ngân sách nhà nước cho DTQG phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước; phấn đấu đến năm 2025 có tổng mức DTQG đạt từ 0,8-1% GDP theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ ba, đảm bảo hoàn thành kế hoạch DTQG hàng năm, tuân thủ đúng quy định về mua, bán, xuất nhập hàng DTQG; sẵn sàng hỗ trợ xuất, cấp hàng DTQG phục vụ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được Đảng, Nhà nước giao.

Thứ tư, cải tiến kỹ thuật, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng DTQG đảm bảo chất lượng; phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật DTQG, bảo đảm quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm các điều kiện vật chất cho các hoạt động DTQG; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm công chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng chống tham nhũng trong nội bộ, chống các biểu hiện tiêu cực trong quản lý tài chính, tài sản và hàng hóa DTQG.

Thứ sáu, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/12/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DTNN thuộc Bộ Tài chính.

Thứ bảy, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tổ chức nhiều hơn nữa phong trào thi đua theo chuyên đề; mỗi phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành DTNN. Trong công tác thi đua cần chú trọng hơn nữa công tác sơ kết, tổng kết, xây dựng được các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến và kịp thời động viên khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng để tạo ra sức lan toả, lôi cuốn, thúc đẩy phong trào.

Với tinh thần thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức trong ngành DTNN cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao để tô thắm thêm vào bảng vàng thành tích. Từ đó, có nhiều hơn nữa các tập thể, cá nhân đạt được thành tích cao, góp phần xây dựng ngành DTNN nói riêng và ngành Tài chính nói chung ngày càng vững mạnh.