Cục Thuế Long An phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mức cao nhất

Cục Thuế Long An phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mức cao nhất

Phát huy thành tích nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước và truyền thống thi đua yêu nước sôi nổi của Ngành, Cục Thuế Long An yêu cầu toàn thể, cán bộ, công chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua, đoàn kết, chung sức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 ở mức cao nhất.
Xây dựng vùng kho đạt chuẩn an toàn, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng vùng kho đạt chuẩn an toàn, xanh, sạch, đẹp

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” của ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN), những năm qua, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã thực hiện tốt hoạt động kiểm tra mùa xuân, góp phần bảo quản an toàn hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia.
Đoàn kết, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đoàn kết, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023”.
Cơ quan Thuế các địa phương sẵn sàng thực hiện mục tiêu năm 2023

Cơ quan Thuế các địa phương sẵn sàng thực hiện mục tiêu năm 2023

Xác định năm 2023, nền kinh tế sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức, song với quyết tâm vượt khó, Cục Thuế các địa phương cho biết sẽ tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.