Standard Chartered đầu tư 35 triệu USD vào chuỗi nhà hàng Việt Nam

PV.

(Tài chính) Tổ chức đầu tư của Standard Chartered (Standard Chartered Private Equity - SCPE) công bố đã mua lại thành công một lượng lớn cổ phần thiểu số trong Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate Trade & Services Joint Stock Company – Cổng Vàng), chủ của chuỗi nhà hàng món ăn châu Á lớn nhất tại Việt Nam.

Ngân hàng Standard Chartered. Nguồn: internet.
Ngân hàng Standard Chartered. Nguồn: internet.

Cổng Vàng hiện đang sở hữu và vận hành 11 thương hiệu nhà hàng độc quyền với hơn 60 nhà hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. SCPE sẽ tham gia vào hoạch định chiến lược kinh doanh của Cổng Vàng và hỗ trợ công ty mở rộng thêm chuỗi nhà hàng của mình.

Đây là khoản đầu tư đầu tiên tại Việt Nam của SCPE và cũng là giao dịch gần đây nhất, bổ sung vào danh mục đầu tư sâu rộng của SCPE ở Đông Nam Á. SCPE cam kết đầu tư vào các doanh nghiệp thành công trong nhiều lĩnh vực và hiện đang tích cực tìm kiếm các cơ hội ở trong khu vực. SCPE chọn đầu tư vào các công ty có đội ngũ quản lý tốt nhất bằng việc góp vốn trực tiếp vào công ty hoặc thông qua tài trợ vốn thứ cấp.

Ông Bert Kwan, Giám đốc khu vực Đông Nam Á (trừ Indonesia) của SCPE, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì có cơ hội được hợp tác với một trong những đội ngũ quản lý có chất lượng cao nhất trong khu vực - một đội ngũ đã tạo được nhiều thành công đáng chú ý trong lĩnh vực phục vụ ăn uống ở Việt Nam. Chúng tôi mong được làm việc với lãnh đạo công ty nhằm giúp hiện thực hóa mục tiêu chiến lược dài hạn của công ty”.  Ông Bert và đồng nghiệp Lee Tjen Chew sẽ tham gia vào hội đồng quản trị của Cổng Vàng.

Ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mạng lưới quốc tế rộng khắp cùng với hàng loạt sản phẩm và dịch vụ sáng tạo và phù hợp với nhu cầu khách hàng của Standard Chartered sẽ hỗ trợ hiệu quả cho kế hoạch tăng trưởng nhiều tham vọng của Cổng Vàng. Khoản đầu tư này tái khảng định cam kết dài hạn của Standard Chartered tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi đã hiện diện từ năm 1904 và đang đầu tư thêm nhiều nguồn lực để khai thác các cơ hội kinh doanh sẵn có, cũng như thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng sự thịnh vượng.”

Ông Đào Thế Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng, cho biết: “Tìm được một đối tác thích hợp là vô cùng quan trọng đối với Cổng Vàng. Tôi rất hài lòng khi làm việc với SCPE trong suốt quá trình SCPE thẩm định dự án đầu tư của họ. Qua quá trình đó, hai bên đã tích cực trao đổi và thống nhất tầm nhìn vì sự phát triển của công ty. Tôi tin là chúng tôi đã quyết định đúng – SCPE đúng là đối tác phù hợp vì có mạng lưới rộng khắp trong khu vực, và hai bên sẽ cùng nhau duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà Cổng Vàng đã đạt được trong thời gian gần đây”.