VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa thông báo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty Điện lực Nam Định hướng về miền Trung

Công ty Điện lực Điện Biên quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Công ty Điện lực Bắc Ninh phát động ủng hộ người nghèo và đồng bào miền Trung

Hội đồng Quản trị PPC trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Hội trường tầng 4 nhà hành chính, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

2. Thời gian: Bắt đầu từ 08h30’ thứ sáu, ngày 23/4/2021.

3.  Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PPC có tên trong Danh sách cổ đông lưu ký.

4. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 16h00 ngày 22/4/2021 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax theo.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

Phòng Tổ chức Lao động, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0969570896 (ông Phong - Trưởng phòng Tổ chức Lao động).

Fax: 02203.881338 - Email: hungnpsa@gmail.com 

 
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM