VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

BIDV tham gia tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2 năm 2013

(Tài chính) Ngày 26/3/2013, tại Hà nội, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu nội dung, chương trình Hội nghị xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần 2 năm 2013.

Tham dự cuộc họp báo có Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ban tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND 5 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên; đại diện các nhà đầu tư, lãnh đạo 4 Ngân hàng lớn là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Vietinbank, Agribank, Vietcombank. BIDV tham gia hội nghị với tư cách đơn vị đồng tổ chức.  

Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2 năm 2013 được tổ chức tại Thành phố Pleiku, Gia lai vào ngày 12/4/2013, nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên. Đồng thời đây còn là diễn đàn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, thảo luận về chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn các nguồn vốn cho phát triển cả vùng trong thời gian tới.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, nhằm huy động các nguồn lực phát triển nhanh bền vững cho vùng và giải quyết tốt an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong vùng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch, tạo điều kiện, cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu về tiềm năng, năng lực của mình trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, tín dụng…

Trong những năm qua, BIDV luôn dành sự quan tâm cao nhất đến sự phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên thông qua mạng lưới hoạt động 37 điểm giao dịch với 8 chi nhánh cấp I, 26 Phòng giao dịch, 03 quỹ tiết kiệm và 61 máy ATM cung ứng đầy đủ, đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại cho mọi thành phần kinh tế trong khu vực. Tổng dư nợ tín dụng dành cho khu vực trong giai đoạn 2009-2012 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%/năm, đến cuối năm 2012 tổng dư nợ tín dụng đạt trên 18.500 tỷ đồng. 

Với vai trò là định chế tài chính hàng đầu của đất nước, BIDV đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ chính quyền các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ chính trị, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ đối với khu vực Tây Nguyên, góp phần đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, tăng tốc phát triển các hoạt động đầu tư thương mại, từng bước chuyển dịch hợp lý cơ cấu kinh tế vùng.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, BIDV luôn có những chương trình hỗ trợ hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế gặp khó khăn (2009-2012), BIDV luôn ưu tiên dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi, quy mô lớn, mức lãi suất cho vay phù hợp (thấp hơn từ 1-2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, khắc phục khó khăn trong hoạt động SXKD. Chỉ tính riêng năm 2012, BIDV đã triển khai 05 chương trình tài trợ xuất khẩu với tổng quy mô là 10.000 tỷ đồng trong đó có gói tín dụng 5.000 tỷ đồng có hỗ trợ các ngành cao su, cà phê là các mặt hàng thế mạnh khu vực Tây Nguyên.

Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ và hiệu quả các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ cho phát triển KTXH khu vực, BIDV cũng là đơn vị đi đầu trong vận động cộng đồng doanh nghiệp và trực tiếp khiển khai mạnh mẽ, bài bản, hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, an sinh giáo dục trên địa bàn. Trong thời gian 10 năm qua, đặc biệt từ năm 2009 đến nay, BIDV đã hỗ trợ các tỉnh trong khu vưc Tây Nguyên triển khai có kết quả nhiều chương trình mục tiêu quốc gia như xoá nhà tạm, xây dựng trường học, thư viện, trạm y tế, hỗ trợ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách, nạn nhân chiến tranh...với tổng giá trị trên 44,7 tỷđ. 

Năm 2009, BIDV  đã đồng tổ chức và là nhà tài trợ chính cho Hội nghị Xúc tiến Tây Nguyên lần thứ 1 tại Đăklăk. Tại Hội nghị này, BIDV đã tham gia ký kết 09 thoả thuận nguyên tắc tài trợ vốn cho 09 dự án. Trên cơ sở nội dung ký kết, các Chi nhánh BIDV đã phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư triển khai nghiêm túc các thoả thuận. Tính đến nay, BIDV đã giải ngân vốn tín dụng đối với 07 trên 09 dự án với tổng doanh số đã giải ngân  là 523 tỷ đồng trên tổng mức BIDV cam kết là 792 tỷ đồng (tương đương 66% tổng mức cam kết). Trong đó có 02 dự án đã được giải ngân 100% cam kết, 05 dự án đang tiếp tục giải ngân theo cam kết trên cơ sở tiến độ dự án. Đối với 02 dự án  không triển khai thì có 01 dự án Chủ đầu tư không triển khai, 01 dự án không phát sinh nhu cầu vay vốn tín dụng tại BIDV.

Tại Hội nghị XTĐT lần thứ 2 năm 2013, BIDV tiếp tục có thêm nhiều thoả thuận được ký kết với các doanh nghiệp dự án với tổng mức đầu tư lên tới 7.325 tỷ đồng. BIDV sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để nhanh chóng triển khai các dự án cam kết đóng góp vào sự thành công của Hội nghị và sự phát triển kinh tế của khu vực.

Việc tham gia Hội nghị xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2 năm 2013 với vai trò  là Phó Trưởng  Ban chỉ đạo Tổ chức hội nghị, ngoài việc cùng với Ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị đạt hiệu quả thiết thực, BIDV sẽ tích cực đóng góp và vận động các doanh nghiệp bạn hàng tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy KT-XH khu vực Tây Nguyên phát triển nhanh, bền vững.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM